Άδεια και ίδρυση του Κολλεγίου | Unicert College

Άδεια και Ίδρυση του Κολλεγίου

Το UNICERT College έχει λάβει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο 3696/2008. H υπ’ αριθμ. 177249/K1 απόφαση για την χορήγηση άδειας Κολλεγίου στο UNICERT College δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως στις 31/12/2020 με αριθμό φύλλου 5977.

Toν Δεκέμβριο 2020 – και μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προβλεπόμενου, από το Υπουργείο Παιδείας, ελέγχου – το UNICERT College έλαβε άδεια λειτουργίας, με βάση το νόμο 3848/2010 περί Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ). Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ.