Το Marketing στις μέρες του κορωνοϊού: στροφή στο Digital | Unicert College