Το Marketing στις μέρες του κορωνοϊού: στροφή στο Digital - Unicert College